Skip to main content

In het Staatsblad: Sociale Dienst horizontale FOD’s en Regie der Gebouwen

Datum: 

De vzw ‘Gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen’ werd erkend. Het beheer van de Sociale Dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten (FOD Kanselarij, FOD P&O, FOD B&B, Fedict) en de Regie der Gebouwen wordt zo verzekerd.

2015 is voor deze vzw een overgangsjaar. Om de mogelijkheid te geven aan de bestuursraad om nieuwe processen op te starten, werden er al enkele beslissingen genomen:

  • wijziging naam en samenstelling 
  • invoering van een paritair beheer (50% administratie, 50% vakbonden) in plaats van een vakbondsbeheer
  • audit rekeningen 2010-2014 
  • naasten van gepensioneerde personeelsleden zijn niet langer begunstigden 
  • tijdelijke ophef van kinderopvang tijdens paas- en zomervakantie
  • wijzigingen tussenkomsten hospitalisatieverzekering voor de naasten van gepensioneerde personeelsleden.

 

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 15 juni 2015.