Skip to main content

Nieuwe rubriek: Duurzame sociale balans (van alle organisaties)

Datum: 

Logo .be De duurzame sociale balans (DSB) werd verplicht voor federale overheidsdiensten (MR 14/02/2014),, vandaar deze eerste DSB. Een DSB weerspiegelt de kwaliteit van een federale instelling als werkgever, maar kan ook voor elke federale organisatie worden vertaald.

De balans geeft een visuele voorstelling van de federale statistieken (op 01/01/2015) over tewerkstelling, de werkkrachten, de personeelsontwikkeling, de loopbaan, welzijn, sociaal overleg, strategisch HR-beleid, diversiteit en maatschappelijke impact.

Enkele tendenzen

Tewerkstelling

 1. de federale overheid telt 75.836 personeelsleden, hoofdzakelijk statutairen (78,6%). 52% zijn vrouwen.
 2. vooruitzichten (bij ongewijzigd beleid):
  • Vermindering in aantal: -1,98% personeelsleden/jaar gedurende 10 jaar
  • Vermindering van werkkrachten: -1,8 EVT/jaar

Absenteïsme: gemiddeld 2,93 kalenderdagen/jaar/personeelslid

Federale mobiliteit is zeer laag: 0.32%

Telewerk: 22% doet telewerk

Verplaatsingen: 2/3de van het personeel woont binnen de 5 tot 55 km van hun werk. Ongeveer de helft van het personeel heeft een abonnement openbaar vervoer.

Management:

 1. meer en meer organisaties hebben een managementplan/bestuursovereenkomst en een risicobeheersplan
 2. klachtenbeheer wordt systematisch opgericht
 3. duurzame ontwikkeling:
  • 2/3de van de ondervraagde organisaties hebben een concreet actieplan
  • Ongeveer 40% hiervan behaalde een EMAS-certificatie.

Een federaal referentiekader:

 1. met het oog op de efficiëntie en kwaliteit, is de BSD gebaseerd op de reeds bestaande bronnen van authentieke gegevens.
 2. de BSD baseerde zich voor de definities van indicatoren op bestaande terminologie en wetgeving
 3. de gepubliceerde rapporten werden gevalideerd door de organisaties

Wat volgt


De FOD P&O (DG OPO) die buiten deze BSD, ook de online databank Pdata beheert, creëert tegen 2016 een nieuwe interactieve website.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 04 juni 2015.