Skip to main content

In het Staatsblad: wijzigingen van het koninklijk besluit betreffende de cellen DO

Datum: 

Het koninklijk besluit van 9 oktober 2014 dat het koninklijk besluit van 22 september 2004 wijzigt over de oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en het Ministerie van Landsverdediging, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2015.

Dit besluit heeft tot doel:

  • de missies van de beleidscel DO zorgvuldig omschrijven
  • de duur van de aanduiding van de leden van de cel vast leggen (periode van 5 jaar)
  • de verslaggeving aan de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) en de communicatie over het actieplan verplicht maken (naar de voorzitter van het ICDO sturen vóór 31 januari van het betreffende jaar).

Over de beleidscellen DO

Iedere federale overheidsdienst en het ministerie van Defensie hebben een beleidscel duurzame ontwikkeling (de leden worden benoemd voor een periode van 5 jaar). Deze beleidscel staat in voor de interne coördinatie van de uitvoering van de maatregelen van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling en de rapportering hierover in het ICDO-rapport.

Daarnaast stelt de cel ook een jaarlijks actieplan duurzame ontwikkeling op voor de eigen administratie. De acties in het plan zijn zeer divers. Het actieplan moet voor 31 januari van het betreffende kalenderjaar overgemaakt aan de Voorzitter van de ICDO.

Als volgende elementen van het actieplan opgenomen zijn in het managementplan of in de bestuursovereenkomst, dient er geen actieplan te worden vastgesteld:

  • interne milieuzorg
  • duurzame overheidsopdrachten
  • sensibilisering van het personeel rond duurzame ontwikkeling
  • duurzaamheidsverslaggeving

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 29 mei 2015.