Skip to main content

Ministerraad: gender mainstreaming

Datum: 

De Ministerraad van 27 maart 2015 keurde het project goed waarbij ‘gender mainstreaming’ op federaal niveau geïntegreerd wordt.

De wet ‘gender mainstreaming’ van 12 januari 2007 voorzag al in de integratie  van de genderdimensie in alle beleidslijnen van de Belgische federale overheid. De Ministerraad wil het belang opnieuw benadrukken en bepaalde overeenkomsten onderschrijven.

Concreet moeten de federale administraties:

 • een coördinator in geïntegreerde genderaanpak aanstellen voor elke FOD, POD en het Ministerie van Landsverdediging
 • zorgen voor uitgesplitste statistieken naar geslacht en voor genderindicatoren
 • gender budgeting uitvoeren (toepassen van de geïntegreerde aanpak van de gelijkheid van mannen en vrouwen in het budgetair proces)
 • de genderdimensie integreren in:
  • instrumenten van strategische planning
  • overheidsopdrachten
  • subsidies.

De Ministerraad wijst er op dat de taken die aan de strategische cellen en administraties worden toegewezen geenszins bijkomende middelen (met name personeel) rechtvaardigen.

De regeringsleden moeten ook:

 • rekening houden met de genderdimensie bij het ontwerpen en uitvoeren van hun beleid en optimaal samen te werken met de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen
 • een persoon uit hun beleidscel aanduiden om hem te vertegenwoordigen binnen de Interdepartementale Coördinatiegroep (ICG). Op een volgende Ministerraad legt de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen een federaal plan gendermainstreaming voor dat door de ICG uitgewerkt is

Meer info

 

Pagina laatst gewijzigd op 27 maart 2015.