Skip to main content

ACFO: aanduiding van een nieuw lid

Datum: 

illuDe Ministerraad van 13 februari 2015 gaf haar fiat voor de aanstelling van een nieuw lid voor het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO): Werner van Minnebruggen.

Het Auditcomité van de federale overheid (ACFO) is een onafhankelijk adviesorgaan ten behoeve van de federale regering. Het verstrekt adviezen en aanbevelingen aan de Ministerraad over de algemene werking van de federale overheidsdiensten.

Stappen vóór inwerkingtreding

  • Handtekening door de Koning
  • Publicatie in Belgisch Staatsblad

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 20 februari 2015.