Skip to main content

Op zoek naar vertrouwenspersonen integriteit

Datum: 

OFO: onthaal van mensen met een handicap - IFA: accueil des personnes avec un handicapIn elke organisatie kunnen personeelsleden die een integriteitsschending willen melden zich  sinds 4 april 2014 wenden tot het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman. Binnenkort kunnen ze ook bij de vertrouwenspersoon integriteit van hun eigen organisatie terecht. Het koninklijk besluit waarbij een vertrouwenspersoon integriteit gecreëerd wordt, verscheen in het Belgisch Staatsblad van 12 november 2014.

De vertrouwenspersoon integriteit is een collega bij wie medewerkers terecht kunnen met integriteitsvragen, ethische dilemma’s of vermoedens van integriteitschendingen. Een voorbeeld van zo een schending is het bewust manipuleren van dossiers, het aannemen van geschenken, misbruik van bevoegdheden, belangenvermenging, …

De rol van vertrouwenspersoon integriteit wordt opgenomen voor een periode van 6 jaar. Het gaat om een opdracht die naast de bestaande functie komt, maar waarvoor voldoende tijd en middelen voorzien worden.

Selectieprocedure

Vanaf maart 2015 gaat de selectieprocedure voor de vertrouwenspersonen van start. Enkel statutairen die al 5 jaar dienstanciënniteit hebben in de  dienst waar ze vertrouwenspersoon willen worden, kunnen aan de selectie deelnemen.

Elke organisatie verspreidt zelf de vacature, nodigt de kandidaten uit voor een selectiegesprek en doorloopt het verdere proces samen met het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie van de FOD B&B.

Het selectiegesprek wordt afgelegd voor een selectiecommissie die bestaat uit een vertegenwoordiger van de FOD B&B,  van de FOD P&O, van de rekruterende organisatie en van een andere overheidsdienst.

Opleiding

Na selectie en benoeming volgt de vertrouwenspersoon een basisopleiding om zijn expertise in deze materie te onderbouwen. Deze vijfdaagse opleiding zal plaatsvinden vanaf september 2015, en wordt gecoördineerd door het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie (FOD B&B).

Meer info

Contact

Pagina laatst gewijzigd op 10 februari 2015.