Skip to main content

Toelagen buitengewone prestaties: besluit van de Regent wordt ingetrokken op 1 januari 2016

Datum: 

illuDe Ministerraad van 6 februari 2015 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten, wijzigt.

Concreet verlengt dit ontwerpbesluit de datum waarop het besluit van de Regent van 30 maart 1950 wordt ingetrokken, met één jaar. Dit besluit, dat ingetrokken moest worden op 1 januari 2015, wordt dus ingetrokken op 1 januari 2016.

Stappen vóór inwerkingtreding

  • Vakbondsonderhandelingen in Comité B 
  • Raad van State 
  • Handtekening door de Koning 
  • Publicatie in Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 06 februari 2015.