Skip to main content

DG SSC: termijn uitgesteld

Datum: 

De minister belast met Ambtenarenzaken heeft besloten de oprichting van het P&O Shared Service Center(SSC) dat de personeels- en loonadministratie voor de federale overheidsdiensten verzorgt, uit te stellen.

Oorspronkelijk was de oprichting van het SSC voorzien voor 1 januari 2015. Recent werd beslist de oprichting te integreren in de geplande hertekening van het federale landschap (vastgelegd in het regeerakkoord). Het project wordt dus voortgezet, maar met een latere opleveringsdatum.

De minister heeft hierover trouwens een  brief gestuurd naar de personeelsleden van de CDVU (PDF, 153.25 KB).

Pagina laatst gewijzigd op 05 januari 2015.