Skip to main content

Wervingsstop: verlenging

Datum: 

 

De Ministerraad van 18 december 2014 heeft een ontwerp van omzendbrief goedgekeurd met maatregelen aangaande de federale personeelsmonitoring en met het oog op het

  1. handhaven van de begrotingsbehoedzaamheid: geen onomkeerbare HR-beslissingen toelaten vanaf 1 januari 2015
  2. monitoren van het risico op overschrijding van de kredieten voor de personeelsenveloppes van de FOD’s en POD’s
  3. vastleggen van de limitatieve budgettaire perimeter van de te monitoren enveloppes voor de bijzondere korpsen (Federale Politie, Rechterlijke Orde, Raad van State, Inspectie van Financiën), in overleg met de bevoegde ministers
  4. voorleggen van een risicoanalyse voor de ION en de entiteiten ten laste van een dotatie2, de OISZ en het Ministerie van Landsverdediging.

Het doel is het naleven van de notificaties “begroting 2015-2019” (Ministerraad van 15.10.2014) waarbij op de personeelskredieten 4% in 2015 en 2% jaarlijks van 2016 tot 2019 lineair wordt bespaard.

Deze omzendbrief trad al in werking.

Meer info:

Pagina laatst gewijzigd op 09 januari 2015.