Skip to main content

Ontstaan van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)

Datum: 

Op 1 januari 2015 fuseert de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) met de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ). Vanaf dan vormen ze samende Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS).

De expertise van beide instellingen wordt verder uitgebouwd en door de krachten te bundelen streven ze naar een efficiëntere dienstverlening. De fusie kadert binnen de steeds bredere en diepgaandere synergiën binnen de Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid. Op het federale niveau betekent deze fusie een eerste belangrijke stap in het streven naar efficiëntie.

Meer info

 

 

Pagina laatst gewijzigd op 27 januari 2015.