Skip to main content

Eindejaarstoelage 2014: uitbetaling en berekening

Datum: 

De eindejaarstoelage 2014 wordt uitbetaald op 16 december 2014.

De bedragen die de basis vormen voor de berekening voor het federale overheidspersoneel, werden aangepast.

De eindejaarstoelage bestaat uit drie delen:

  • Het vaste gedeelte bedraagt voor 2014 707,3880 €.
  • Het eerste variabele gedeelte bedraagt 2,5 % van je jaarlijkse geïndexeerde brutobezoldiging.
  • Het tweede variabele gedeelte bedraagt 7 % van je brutomaandwedde van de maand oktober.

    Dit bevat twee correcties:
    • het wordt opgetrokken tot 162,3680 € (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag
    • het wordt beperkt tot 324,7360 € (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 27 november 2014.