Skip to main content

Minister belast met Ambtenarenzaken: Steven Vandeput

Datum: 

In de regering Michel wordt Steven Vandeput de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken.

Voor zijn beleid zet het regeerakkoord de grote lijnen uit van de federale overheid, in het bijzonder hoofdstuk 8.1 Ambtenarenzaken.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 13 oktober 2014.