Skip to main content

Nieuwe regering: voorziene wijzigingen bij de overheid

Datum: 

Het regeerakkoord van 10 oktober 2014 beschrijft de toekomstige regeringsprioriteiten voor de overheid:

1. ‘Een moderne, innovatieve en klantgerichte overheid’

 • evaluatie en loopbaan van ambtenaren verder hervormen
 • budgettaire inspanningen voortzetten
 • structuren vereenvoudigen
 • gebruikers in het midden van het oriëntatieproces plaatsen
 • beste talenten aanwerven
 • waken over de kostenefficiëntie
 • ICT-nieuwigheden maximaal benutten.

2. Personeelsplanning

 • het beleid van selectieve vervanging verderzetten.

3. HR-beleid

 • het statuut vereenvoudigen
 • een prestatiegericht beloningsbeleid invoeren
 • streven naar een loopbaanontwikkeling die niet gelinkt is aan leeftijd
 • behouden van een resultaatgericht evaluatiebeleid
 • de motivatie voor ontslag en het tuchtrecht moderniseren
 • de verlofmogelijkheden en deeltijds werken vereenvoudigen (overeenstemmen met de privésector)
 • de mobiliteit van overheidsmedewerkers versterken
 • interimarbeid mogelijk maken
 • de wervingsprocedures van Selor hervormen
 • elders of eerder verworven competenties beter waarderen
 • nadenken over het mandaatsysteem
 • constante vorming voor ambtenaren aanmoedigen
 • nieuwe werkvormen (NWOW) stimuleren met de hulp van experten van de FOD P&O
 • een preventie- en veiligheidsbeleid installeren (om het aantal werkongevallen, ziekte, burn-out te verminderen)
 • de toegang tot de arbeidsmarkt en de strijd tegen de discriminatie aanmoedigen
 • een positief beleid voeren voor personen met een handicap
 • een gunstig vrouwenbeleid voeren
 • medewerkers toestaan om langer te werken door een constant vormingsbeleid te voeren, werkposten aan te passen en een personeelsbeleid te voeren dat rekening houdt met de leeftijd
 • waken over de neutraliteit in de overheidsdiensten. Het dragen van opvallende levensbeschouwelijke symbolen verboden is voor medewerkers die in direct contact staan met de burger.

4. Modernisering van de overheid

Beheer

 • voortzetten van de invoering van bestuursovereenkomsten in alle overheidsdiensten
 • auditexpertise ontwikkelen
 • een productiviteitsindicator op punt zetten en openbaar maken.

Functionering

 • werkprocessen kritisch bekijken volgens de ‘Lean’-filosofie
 • focussen op de gebruikersbehoeften:
  • aan gebruikers geen gegevens meer vragen waarover men al beschikt (‘only once’-principe)
  • openingsuren met permanenties hanteren voor diensten die toegankelijk zijn voor gebruikers
  • regelgeving vereenvoudigen
 • de kostenefficiëntie blijven verbeteren (‘costing out project’): drukken van de kosten van telecommunicatie, elektriciteit, water en papier
 • de kosten van de bestuursplannen evalueren en de stroomlijning voortzetten.

Overheidsopdrachten

 • het gebruik van sociale en milieuclausules promoten
 • overheidsopdrachten toegankelijker maken voor KMO’s
 • modernisering van de Federale opdrachtencentrale (FOR-CMS)
 • e-facturatie en e-procurement worden de regel tegen het einde van de legislatuur.

Beheer van gebouwen

5. Organisatie van de federale overheid

 • de structuur van de federale overheid verbeteren
 • opheffing van de POD’s
 • vermindering van het aantal FOD’s, OISZ, ….

6. ICT-beleid

 • gebruiksvriendelijke tools en applicaties op punt zetten
 • het ‘only once’-principe uitbreiden
 • de ICT-kosten transparant maken
 • diensten en processen zo snel mogelijk digitaliseren
 • voortzetten van de invoering van de ‘open data’
 • toegang tot alle websites en numerieke documenten mogelijk maken
 • een ‘paperless office’ opzetten om papierverspilling tegen te gaan.

Pagina laatst gewijzigd op 17 oktober 2014.