Skip to main content

In het staatsblad: wijzigingen aan loopbaan en selectie

Datum: 

Het koninklijk besluit van 25 september 2014 houdende diverse maatregelen betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel werd gepubliceerd op 6 oktober 2014. 

In verband met de loopbaan zijn er volgende wijzigingen: 

  • Als je al contractueel personeelslid al in dienst was op 31/12/2013 en een stage begon na 1 januari 2014 in dezelfde graad of klasse behoud je minimum je oude wedde als die gunstiger was.

Deze maatregel treedt met terugwerkende kracht in voege vanaf 1 januari 2014. Deze maatregel is eveneens van toepassing als je als contractueel personeelslid een nieuw werkcontract krijgt (onder dezelfde voorwaarden hierboven vernoemd) binnen de 12 maanden na je vorige contract.

  • vrijstelling voor de proeven van de eerste reeks (module 1) van de huidige bevorderingsselecties naar niveau A voor geslaagden van het brevet van algemene vorming niveau A bij de 'oude bevorderingsselecties' 
  • personeelsleden van niveau C die slaagden in de eerste reeks proeven van de bevordering naar niveau A, zijn vrijgesteld voor de algemene proef van de bevorderingsselectie naar niveau B. 

Deze maatregelen treden in werking op 1 november 2014. 


Daarnaast wijzigt het KB ook enkele bepalingen voor selecties, waaronder: 

  • kandidaten in een wervingsreserve kunnen meer dan drie keer een jobaanbod weigeren 
  • als geslaagden van meerdere vergelijkende selecties dezelfde bijkomende proef hebben, geldt het klassement van de laatste proef

Deze maatregelen treden eveneens in werking op 1 november 2014.

Meer info

 

Pagina laatst gewijzigd op 08 oktober 2014.