Skip to main content

Wervingsstop: tot eind 2014

Datum: 

Sinds woensdag 10 september heeft de regering een wervingsstop ingevoerd voor alle federale overheidsdiensten, en dat tot eind 2014. Deze maatregel is bedoeld om het overheidsbudget onder controle te houden.

Wat voor de (toekomstige) kandidaten?

  • Voor alle vacatures die momenteel op de Selor site gepubliceerd zijn, kan je solliciteren. Selor blijft selecties organiseren, zodat de overheidsdiensten snel tot een aanwerving kunnen overgaan eenmaal de wervingsstop voorbij is.. Solliciteren heeft dus zeker zin.
  • Selecties opgestart vóór 10 september: Selor handelt deze verder af.
  • Selectieprocedure afgerond: De uiteindelijke aanwerving gebeurt door de federale overheidsdiensten zelf, en niet door Selor.
  • Bevorderingen naar een hoger niveau: tijdens de vergadering van het netwerk van de P&O directeurs van 25 september 2014 heeft het kabinet van Ambtenarenzaken vastgelegd dat bevorderingen naar een hoger niveau toegelaten zijn ondanks de wervingsstop.

Zolang deze maatregel van kracht is, kunnen de diensten dus niet overgaan tot aanwervingen, tenzij er vóór 10 september al sprake was van een formeel engagement (een arbeidsovereenkomst die getekend werd voor 10 september OF een oproepingsbrief verstuurd vóór 10 september met vermelding van de datum van indiensttreding).
Voor al de andere geslaagde kandidaten betekent dit dat ze langer zullen moeten wachten om een jobvoorstel te krijgen.

Deze maatregel is van toepassing op de FOD’s en het Ministerie van Defensie, POD’s, ION, OISZ, de Federale Politie en instellingen die afhangen van de Federale Overheid.

De maatregel geldt niet voor overheden van een ander bestuursniveau, zoals lokale besturen.

Pagina laatst gewijzigd op 25 september 2014.