Skip to main content

Welzijn: nieuwigheden

Datum: 

welzijnDe wetgeving inzake preventie van geweld en pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk is gewijzigd. Zo komt voortaan ook het begrip 'burn-out' in de wetgeving voor. De wijzigingen zijn van toepassing sinds 1 september 2014.

Concreet:

  • De wetgeving wordt uitgebreid naar het meer algemene concept van psychosociale risico's op het werk (inclusief stress en  burn-out). Er worden structurele en organisatorische maatregelen genomen om de stress te beperken en burn-outs te voorkomen.
  • Er wordt gewerkt aan collectieve preventiemechanismen. Er zal een globale reflectie moeten plaatsvinden om de risico's in te schatten, risico's te vermijden en in een nieuwe werkorganisatie en/of nieuwe arbeidsvoorwaarden te voorzien.
  • Er is gesleuteld aan de procedures m.b.t. pestgedrag en/of ongewenste intimiteiten en gewelddadig gedrag.
  • De rollen van de verschillende actoren op het vlak van preventie worden gepreciseerd.
  • Het statuut van de vertrouwenspersoon is gewijzigd.

Binnenkort wordt de rubriek welzijn op Fedweb aangepast. 

Meer info


 

 

 

 

Pagina laatst gewijzigd op 16 september 2014.