Skip to main content

Federaal ziekteverzuim: verslag 2013

Datum: 

Logo MedexHet verzuim bij de federale overheid blijft in 2013 status quo tegenover 2012.

Enkele tendensen die de trend van de laatste jaren bevestigen

  • ambtenaren zijn minder lang afwezig
  • het kort verzuim (afwezigheidsperiode van minder dan 1 maand) daalt
  • vrouwelijke ambtenaren verzuimen meer dan hun mannelijke collega’s
  • het verzuim neemt af naarmate het administratief niveau toeneemt

Is dit vergelijkbaar met de privésector?

In tegenstelling tot de privésector is het ziekteverzuim bij de federale overheid in 2013 niet gestegen.

In de privésector verzuimen personeelsleden minder vaak, maar is de gemiddelde duur langer, in tegenstelling tot de federale overheid waar de duur afneemt.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 17 juli 2014.