Skip to main content

Fedweb: 100% tevredenheid

Datum: 

Eind mei werd er een enquête gehouden op initiatief van de voorzitter a.i. van de FOD P&O bij HR-verantwoordelijken van 44 organisaties waarvan er 27 reageerden. Fedweb en de info- en communicatiemiddelen die door de FOD P&O ter beschikking gesteld worden behaalden een topscore qua tevredenheid.

In het kort

  • 100% is tevreden over Fedweb (70% heel tevreden - 30% eerder tevreden)
  • 88% vindt de informatiemiddelen van P&O (brochures, folders, sites, …) kwalitatief hoog (44% helemaal akkoord - 44% eerder akkoord)
  • 85% vindt dat de communicatie-instrumenten van P&O (infosessies, templates, handboeken, …) praktisch nuttig zijn (41% helemaal akkoord - 44% eerder akkoord).

Met dank aan alle klanten voor hun dagelijks vertrouwen. 

Bekijk de cijfers in detail.

tevredenheid fedweb enquete

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 17 juli 2014.