Skip to main content

RKW wordt FAMIFED

Datum: 

Op 1 juli werd de RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers) FAMIFED (Federaal agentschap voor de kinderbijslag). Deze naamswijziging komt er door de 6de staatshervorming en de overheveling van de kinderbijslag naar de Vlaamse en Duitse gemeenschap, het Waals Gewest en de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (GGC) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een uniform kinderbijslagsysteem voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren is nu van toepassing. FAMIFED beheert de overgangsperiode tot ten laatste eind december 2019. Er verandert voorlopig niets voor de gezinnen. Het is pas in 2016 dat de Gemeenschappen en Gewesten kunnen beslissen om zelf de vergoedingen te betalen.

Meer info

  • op www.famifed.be
  • koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, ยง 1bis, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders
  • wet van 4 april 2014. - Wet tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

Pagina laatst gewijzigd op 14 juli 2014.