Skip to main content

Salarissimulator: hoeveel verdien je bij de federale overheid?

Datum: 

De FOD P&O stelt een salarissimulator ter beschikking (op de homepagina van Fedweb) waarmee je je bruto- en nettoloon kan berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Deze simulator is opgebouwd uit drie modules:

  • Module 1: je bent sollicitant en je wil weten hoeveel je zal verdienen
  • Module 2"Snelle berekening": je bent al federaal personeelslid. Door het aanduiden van je weddeschaal en anciënniteit kan je snel berekenen hoeveel je wedde, vakantiegeld, eindejaarstoelage of eventuele premie voor competententieontwikkeling bedraagt.
  • Module 3 "Evolutieberekening": je was al federaal personeelslid op 31 december 2013 en je bent sindsdien niet meer bevorderd, opnieuw aangeworven, van graad veranderd, of aan je stage begonnen. Dan kan je hier de evolutie van je loon voor de komende jaren berekenen.

Deze drie modules geven telkens eerst brutoresultaten, die je vervolgens kan omzetten in nettobedragen door een aantal extra vragen over je persoonlijke situatie te beantwoorden.

Opgepast! Het resultaat van de berekening is een schatting. Andere factoren kunnen de berekening beïnvloeden. Een paar voorbeelden:

  • je ervaring in de privé telt alleen mee als je organisatie oordeelt dat die nuttig is voor de functie
  • de simulator houdt geen rekening met toelagen en vergoedingen waar je eventueel recht op hebt.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 10 juli 2014.