Skip to main content

In het Staatsblad: overheveling van federale personeelsleden naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Datum: 

weddeHet koninklijk besluit van 22 mei 2014 dat het koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wijzigt, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2014.

Meer info

 

Pagina laatst gewijzigd op 04 juni 2014.