Skip to main content

Tewerkstelling van personen met een handicap: nieuwe stijging in 2013

Datum: 

De tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in de federale overheid bedraagt 1,57% in 2013 (1,51% met de Federale politie inbegrepen, voor het eerst gemeten in 2013). Deze graad ligt lichtjes hoger dan de graad die in 2012 (1,54%), 2011 (1,37%), 2010 (1,28%) en 2009 (0,9%) werd opgemeten.

Andere betekenisvolle doorbraak:

10 federale organisaties bereiken of overschrijden dit quotum van 3% (ten opzichte van 5 in 2012):

 • het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 
 • de Hulp- en voorzieningskas ten voordele van de Zeelieden 
 • de POD Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie 
 • de FOD Personeel en Organisatie 
 • het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 
 • het Ministerie van Defensie 
 • de Regie der Gebouwen 
 • de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
 • de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
 • de FOD Economie, KMO’s, Middenstand en Energie.

Ook in 2013 ziet de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap (BCAPH) dat bepaalde van haar vroegere aanbevelingen werden verwezenlijkt:

 • de verplichte raadpleging van de dubbele lijst voor elke aanwerving of indienstneming voor de organisaties die het cijfer van 2% (en 3% in 2014) tewerkstelling van personen met een handicap niet bereiken 
 • de mogelijkheid van deeltijdse stage voor personen met een handicap 
 • de inclusie van het VOP (‘Vlaamse ondersteuningspremie’) certificaat dat door de VDAB wordt uitgereikt inzake de erkenningscriteria van de personen die in de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in aanmerking kunnen worden genomen.
    

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 22 mei 2014.