Skip to main content

Arbeidsongevallen: vereenvoudiging voor werkgevers van de overheid

Datum: 

Als een werkgever weigert om een ongeval als arbeidsongeval te erkennen, moet hij het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het slachtoffer verwittigen. De documenten om dit mee te delen, zijn vastgelegd in de omzendbrief nr. 594 van 11 maart 2009.

Sinds 1 januari 2014 gebeurt echter de mededeling van de gegevens, onder andere op het niveau van het wel of niet erkennen van een arbeidsongeval, via Publiato. Daardoor is het overmaken van een kopie van een weigeringsbrief overbodig en onnodig geworden. Dat wordt verduidelijkt in de omzendbrief nr. 636 van 8 mei 2014.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 21 mei 2014.