Skip to main content

Bevordering niveau A: 3de reeks proeven

Datum: 

Omzendbrief 637 van 25 april 2014, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 mei 2014 beschrijft de mogelijkheden tot het organiseren van de 3de reeks proeven binnen de bevorderingsprocedure naar niveau A.

De algemene regel is dat de derde reeks per administratie georganiseerd wordt. Alleen de geslaagden van proef 1 en 2 van dat departement kunnen deelnemen en daar in dienst treden. 

Er zijn echter twee bijkomende opties:  

  • meerdere departementen organiseren samen de derde reeks en maken voor elk departement hun eigen klassement op
  • een departement kan ook beslissen om toegang te geven tot een vacante betrekking niveau A aan de geslaagden van de derde proef van een ander departement, via een bijkomende proef.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 20 mei 2014.