Skip to main content

In het Staatsblad: besluit van de Regent wordt ingetrokken op 1 januari 2015

Datum: 

In het Staatsblad van dinsdag 20 mei 2014 werd het koninklijk besluit van 10 april 2014 gepubliceerd dat het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt die bepaalde prestaties verrichten, wijzigt.

Dit besluit verlengt de datum waarop het besluit van de Regent van 30 maart 1950 (dat de toekenning regelt van de toelagen buitengewone prestaties) wordt ingetrokken.

Dit besluit, dat ingetrokken zou worden op 1 januari 2014, wordt dus ingetrokken op 1 januari 2015.

Concreet betekent dit dat de vergoedingen die op basis daarvan sinds 1 januari 2014 niet betaald werden nu verrekend zullen worden.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 20 mei 2014.