Skip to main content

Duurzame overheidsopdrachten

Datum: 

illuDe ministerraad van 25 april 2014 heeft een ontwerp van omzendbrief goedgekeurd rond de integratie van duurzame ontwikkeling, met inbegrip van sociale clausules en maatregelen voor KMO's, in overheidsopdrachten die geplaatst worden door federale organisaties.

Deze omzendbrief heeft als doel bij te dragen tot het tot stand brengen van een duurzaam aankoopbeleid bij de federale overheid.

Dit zijn enkele van de belangrijkste punten:

  • De maatregelen zijn van toepassing op de FOD's, de POD's, de OISZ en de ION.
  • De federale organisaties moeten overwegen om duurzame overwegingen op te nemen in hun overheidsopdrachten voor leveringen en diensten en sociale clausules in hun overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.
  • Om de overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken toegankelijker te maken voor KMO's verdient het aanbeveling om de opdrachten in percelen onder te verdelen, proportionele vereisten vast te leggen op het vlak van de financiële draagkracht, KMO's te raadplegen in het kader van onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking en de administratieve lasten m.b.t. de aan te vragen documenten en attesten terug te dringen.

Stappen voor de inwerkingtreding

  • ondertekening door de betrokken ministers
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 15 mei 2014.