Skip to main content

eMediAtt: elektronisch medisch attest

Datum: 

Logo MedexArtsen hebben nu de mogelijkheid om de medische attesten van ambtenaren elektronisch te registreren en te versturen via eMediAtt.

Ambtenaren die ziek werden, moesten tot nog toe het Medex-attest opzoeken, afdrukken en door hun arts laten invullen. Na het bezoek aan de arts moesten ze het attest per post opsturen naar Medex. De attesten werden dan manueel geregistreerd bij Medex.

Voortaan kan de ambtenaar die ziek wordt aan de behandelende  arts vragen het attest rechtstreeks te registreren via de beveiligde applicatie eMediAtt. Medex ontvangt het attest dan rechtstreeks en kan de werkgever sneller meedelen dat de afwezigheid gedekt is door een medisch attest.

Medex moedigt het gebruik van het elektronisch medisch attest eMediAtt aan maar aanvaardt nog altijd 'papieren' medische attesten.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 08 mei 2014.