Skip to main content

Wetenschappelijke instellingen: indienstneming van contractueel wetenschappelijk personeel

Datum: 

illuDe ministerraad van 25 april 2014 keurde een ontwerp van koninklijk besluit waarbij voorzien wordt in een reglementair kader voor de indienstneming van contractueel wetenschappelijk personeel in de federale wetenschappelijke instellingen.

Het ontwerp voorziet in de voorwaarden waarin dit personeel in dienst kan treden en in een evaluatiesysteem voor hen.

De goedkeuring van dit ontwerp heeft technische verbeteringen tot gevolg voor twee bestaande koninklijke besluiten:

  • het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten: de 3 categorieën gewijd aan het wetenschappelijk onderzoek werden verwijderd
  • het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten: het toepassingsgebied is aangepast om het wetenschappelijk contractueel personeel er uit te halen.

De Ministerraad van 25 april 2014 keurde met het ontwerp van koninklijk besluit ook deze twee teksten goed.
   

Stappen vóór inwerkingtreding:

  • Advies van de Raad van State 
  • Handtekening van de Koning 
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 30 april 2014.