Skip to main content

Duurzame ontwikkeling: wijzigingen

Datum: 

illuDe ministerraad van 25 april 2014 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 22 september 2004 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en het ministerie van Landsverdediging, wijzigt.

Het ontwerp wijzigt in de eerste plaats de bepalingen over de duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling (DOEB). Verder worden de samenstelling en de opdrachten van de cellen duurzame ontwikkeling aangepast. Het is ook niet langer nodig om een actieplan voor duurzame ontwikkeling in een overheidsdienst vast te stellen, als het managementplan er al in voorziet.

Stappen vóór inwerkingtreding

  • Advies van de Raad van State
  • Handtekening van de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 29 april 2014.