Skip to main content

Vertrouwenspersonen integriteit bieden luisterend oor aan klokkenluiders

Datum: 

illuDe Ministerraad van 4 april 2014 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij een vertrouwenspersoon integriteit gecreëerd wordt. Dit ontwerp voert artikel 3, § 2 uit van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden.

De wet biedt bescherming aan medewerkers die onregelmatigheden en misbruiken melden. Eventuele sancties die een invloed hebben op hun carrière worden hierbij verhinderd. De wet trad op 5 april 2014 in werking. 

Om eventuele wanpraktijken te melden, konden de federale ambtenaren voorheen terecht bij de ombudsmannen. Vanaf de inwerkingtreding van het koninklijk besluit kunnen klokkenluiders kiezen of ze naar de ombudsman of de vertrouwenspersoon stappen.

Stappen voor de inwerkingtreding

  • Onderhandelingen in Comité B 
  • Advies van de Raad van State 
  • Handtekening van de Koning 
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad
  •  

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 11 april 2014.