Skip to main content

FAVV: managementfuncties in overeenstemming met die van de ION

Datum: 

Door het koninklijk besluit van 31 maart 2014 worden de regels die beschreven worden in het 'koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut' ook toepasbaar op het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Artikel 1 van het koninklijk besluit wordt aangevuld met punt 10°: het FAVV wat de functies van gedelegeerd bestuurder en van adjunct-gedelegeerd bestuurder betreft. Art. 2. In artikel 2 wordt de terminologie omschreven: onder 'administrateur-generaal' wordt 'gedelegeerd bestuurder' verstaan, en onder 'adjunct-administrateur- generaal' wordt 'adjunct-gedelegeerd bestuurder' verstaan.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 10 april 2014.