Skip to main content

Personen met een handicap: BCAPH en VDAB

Datum: 

illuHet koninklijk besluit van 26 februari 2014 wijzigt het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage.

De samenstelling van het BCAPH (Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt) wordt uitgebreid. Personen met een handicap op de arbeidsmarkt met een VDAB-attest 'Vlaamse ondersteuningspremie' kunnen voortaan ook opgenomen worden op de specifieke lijst van geslaagden voor personen met een handicap.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 16 april 2014.