Skip to main content

Publiato: eerste overzicht

Datum: 

Logo POD DOSinds 1 januari 2014 geven de werkgevers van de publieke sector, net als hun collega’s van de privésector, de arbeidsongevallen (onder de wet van 3 juli 1967) elektronisch aan via Publiato.

Op 1 maart 2014 stond de teller op 5.200 arbeidsongevalaangiftes en 4.900 beslissingen over de tenlastename van een ongeval.

De informatieoverdracht naar Medex - als Medex de bevoegde medische dienst is - heeft enige vertraging opgelopen. Die vertraging is nu weggewerkt en de verzendingen worden geleidelijk uitgevoerd.

Op de website van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) vind je een rubriek met alle antwoorden op de veelgestelde vragen (FAQ).

   
Enkele verduidelijkingen voor de diensten die de aangiftes ingeven in Publiato:

  • van de aangiftes (zowel model A als model B) en de beslissingen over de tenlastename van de ongevallen die via Publiato worden verstuurd moeten er geen papieren versies meer worden doorgegeven aan Medex
  • voor de geweigerde ongevallen, moet de kopie van de aangifte niet meer worden verstuurd naar het Fonds
  • het medische attest dat de tijdelijke ongeschiktheid aantoont, moet wel nog naar Medex worden verstuurd.

   
Voor het slachtoffer of de persoon die het ongeval meldt, verandert er niets.
Het slachtoffer moet nog steeds zijn aangifte bij zijn personeelsdienst op papier indienen. De elektronische aangifte via Publiato is ook alleen voor werkgevers van de overheid. 
   

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 16 januari 2018.