Skip to main content

Meer vrouwen in de hoogste functies bij de wetenschappelijke instellingen: quota

Datum: 

illuDe Ministerraad van 21 februari 2014 keurde een koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 20 april 1965 wijzigt waarin het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen wordt vastgesteld.

Dit ontwerp van koninklijk besluit wil de bepalingen om gelijke kansen te bevorderen die bij het koninklijk besluit van 2 juni 2012 in het statuut van het rijkspersoneel werden ingepast, omzetten in het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen.

Deze instellingen kunnen de maatregelen om de genderongelijkheid in de besturen te beperken, dan ook toepassen zodat al het geval is voor de andere federale organisaties.

Het koninklijk besluit in ontwerp voert geleidelijk een quota van een op drie vrouwen in voor de houders van een management- of staffunctie, voor de statutaire personeelsleden in klasse A3 en A4 en in de functies SW 3 en SW 4.

Stappen vóór inwerkingtreding

Vakbondsonderhandelingen in het Comité van sector I

Advies bij de Raad van State

Ondertekening door de koning

Publicatie in Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 24 februari 2014.