Skip to main content

COMMnet-KMnet: programma 2014

Datum: 
9 januari 2014

COMMnet, het netwerk van federale communicatoren, en KMnet, het netwerk van federale kennisbeheerders, publiceren hun activiteitenprogramma voor 2014.

Het programma biedt over het hele jaar activiteiten rond 7 verschillende thema's. Nieuw in 2014: op basis van hun behoeften hebben leden de mogelijkheid om andere thema's voor te stellen! Interactiviteit, networking en uitwisseling van ervaringen zijn de rode draad van het programma in 2014.

Bepaalde activiteiten zijn gemeenschappelijk aan de twee netwerken. Zij richten zich op onderwerpen die op het snijpunt staan van communicatie en kennismanagement. Andere activiteiten zijn specifieker gericht op de leden van COMMnet of van KMnet.

Nog geen lid?

Richt je aanvraag tot:

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 09 januari 2014.