Skip to main content

Stage: in het staatsblad

Datum: 

weddeHet koninklijk besluit van 21 december 2013 dat sommige bepalingen betreffende de stage wijzigt, werd op 30 december 2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Er zijn drie belangrijke wijzigingen:

  1. het schrappen van de eindverhandeling voor de stagiairs van niveau A (van toepassing zonder overgangsmaatregelen voor alle stages die al lopen op 9 januari 2014) 
  2. het recht voor personen met een handicap om hun stage halftijds of voor 4/5de te doen via 'verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden'
  3. de vervanging van de actuele stagecommissies door de beroepscommissies voor evaluatie.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 10 januari 2014.