Skip to main content

Stage: in het staatsblad

Datum: 
2 januari 2014

weddeHet koninklijk besluit van 21 december 2013 dat sommige bepalingen betreffende de stage wijzigt, werd op 30 december 2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Er zijn drie belangrijke wijzigingen:

  1. het schrappen van de eindverhandeling voor de stagiairs van niveau A (van toepassing zonder overgangsmaatregelen voor alle stages die al lopen op 9 januari 2014) 
  2. het recht voor personen met een handicap om hun stage halftijds of voor 4/5de te doen via 'verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden'
  3. de vervanging van de actuele stagecommissies door de beroepscommissies voor evaluatie.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 10 januari 2014.