Skip to main content

Medisch attest: in het staatsblad

Datum: 

Logo MedexDe omzendbrief nr 633 van 17 december 2013 met betrekking tot de aanpassing van het geneeskundig getuigschrift in het kader van het ziekteverzuim voor personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt werd op 2 januari 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit zorgt voor twee wijzigingen vanaf 1 februari 2014:

  • alle geneeskundige getuigschriften bij afwezigheid wegens ziekte of ongeval moeten worden opgestuurd naar één centraal adres (Medex, Medische Attesten, Victor Hortaplein 40, bus 50, 1060 Brussel) en niet langer naar de verschillende medische centra
  • het geneeskundig getuigschrift wordt aangepast.

De rubrieken op Fedweb worden tegen 1 februari 2014 aangepast. 

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 02 januari 2014.