Skip to main content

Een federaal sociaal secretariaat: in 2015

Datum: 

illuDe Ministerraad van 19 december 2013 keurde de oprichting goed van een federaal sociaal secretariaat (P&O Shared Service Center) bij de FOD P&O, tegen 1 januari 2015. Alle federale overheidsdiensten zullen er terecht kunnen voor hun personeels- en loonadministratie.

Dat aanbod zal bestaan uit een hele dienstencatalogus over personeelsadministratie: administratieve afhandeling van indiensttredingen, loopbaanpaden, verwerking van tewerkstellingsgegevens, persoons- en loongegevens, administratie bij uitdiensttredingen en pensioen, behandeling van verloven en afwezigheden, ...

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 20 december 2013.