Skip to main content

Personeelsplannen 2014: opmaak en indiening

Datum: 

De richtlijnen voor de opmaak en indiening van de personeelsplannen 2014 voor de enveloppes van de FOD's en de POD's zijn bekend gemaakt in de omzendbrief 629.

De omzendbrief maakt ook de bedragen bekend van de enveloppes 2014 – 2015 op basis waarvan de haalbaarheid van het plan zal worden afgetoetst door de Minister van Begroting en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken.  De voorziene bedragen integreren onder meer de 2% blokkering van de personeelskredieten die is beslist voor 2014 en 2015.

De opmaak van de plannen gebeurt in het kader van een continue monitoring van het plan die bij de meeste diensten in 2013 werd geïmplementeerd. Hij wordt gerealiseerd op basis van het sepp-platform en -methodologie en overeenkomstig een overlegde SLA tussen P&O en de diensten.

Het volledige dossier personeelsplan wordt ingediend bij de task force Ambtenarenzaken-Begroting tegen 1 maart 2014.

Na 15 maart 2014 kan geen enkele werving of bevordering meer in uitvoering gebracht worden zolang het personeelsplan 2014 niet is goedgekeurd door de Minister van Begroting en de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 24 februari 2014.