Skip to main content

Beroepsongevallen in de overheidssector: wijzigingen

Datum: 

illuDe Ministerraad van 6 december 2013 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat drie wijzigingen aanbrengt op het vlak van de arbeidsongevallen in de hele openbare sector (FOD’s, POD’s, ION’s, OISZ, gemeenten en deelstaten). 

De bevoegdheden van Medex (Bestuur medische expertise) en de door de overheid aangeduide medische dienst die bevoegd is voor arbeidsongevallen worden vastgelegd:

  • het verband tussen oorzaak en gevolg van de letsels en het arbeidsongeval nagaan
  • het verband tussen oorzaak en gevolg van de periodes van arbeidsongeschiktheid en het arbeidsongeval vaststellen (maar geen afwezigheidscontroles)
  • de consolidatiedatum (datum van stabilisatie letsel), de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid en de graad van hulp van derden vaststellen.

De herverzekeraar kan geen bevoegdheden uitoefenen die aan Medex of aan een andere medische dienst werden toegekend. De overheid kan het slachtoffer genezen verklaren als hij zich niet aanbiedt voor een medisch onderzoek bij Medex of de aangeduide medische dienst, zonder geldige reden en na in gebreke te zijn gesteld per aangetekend schrijven.

Medex kan enkel de slachtoffers oproepen die een tijdelijke ongeschiktheid van meer dan 30 kalenderdagen hebben, om de consolidatiedatum en de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Voor slachtoffers van wie de tijdelijke arbeidsongeschiktheid minder langer duurde dan 30 kalenderdagen wordt voorgesteld eerst een medisch attest van genezing af te leveren. Als er onenigheid is, die gemotiveerd wordt door een medisch verslag, zal het slachtoffer opgeroepen worden bij Medex of bij de aangeduide medische dienst.

Stappen voor de inwerkingtreding

  • Vakbondsonderhandelingen in Comité A
  • Advies van de Raad van State
  • Ondertekening door de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 10 december 2013.