Skip to main content

Personen met een handicap: attest van de VDAB

Datum: 

illuDe Ministerraad van 7 november 2013 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 (houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage) wijzigt.

In dit ontwerp wordt:

  • de samenstelling van de BCAPH (Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap) uitgebreid
  • de bijzondere lijst van personen met een handicap uitgebreid met de personen met een handicap arbeidsongeschiktheid die een attest ‘Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)’ hebben, afgeleverd door de VDAB. Uiteraard moeten deze personen in aanmerking komen voor de functie waarop de selectie betrekking heeft en ze moeten geslaagd zijn voor de selectieproef.

Stappen voor de inwerkingtreding:

  • Vakbondsonderhandelingen in Comité B
  • Advies van de Raad van State
  • Ondertekening door de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 07 november 2013.