Skip to main content

Dienstvrijstellingen: drie dagen in 2014

Datum: 

illuDe Ministerraad van 7 november 2013 heeft een ontwerpomzendbrief goedgekeurd die 3 dagen dienstvrijstelling toekent voor de brugdagen in 2014:

  • vrijdag 2 mei 2014
  • vrijdag 30 mei 2014
  • maandag 10 november 2014

De personeelsleden die volgens hun arbeidsstelsel niet werken op vrijdag (4/5, loopbaanonderbreking, ...) kunnen deze dienstvrijstelling niet opnemen op een ander tijdstip tijdens het jaar.

Fases voor de inwerkingtreding:

  • onderhandeling in Comité B
  • ondertekening door de Minister belast met Ambtenarenzaken en de Staats­secretaris voor Ambtenarenzaken
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 07 november 2013.