Skip to main content

Evaluatiecycli: brochure evaluatoren

Datum: 

Het Koninklijk Besluit van 24 september 2013 over de evaluatie in het federaal openbaar ambt beschrijft hoe de evaluaties binnen de federale overheid verlopen. De FOD P&O publiceert een brochure voor evaluatoren. Je vindt er onder andere de rol van de evaluator, het onderscheid tussen de functionele chef en de hiërarchische meerdere, de verschillende gesprekken, de duur van de evaluatieperiode en de eindvermeldingen en corresponderende definities.

Brochures voor geëvalueerden en Stafdiensten P&O zijn in voorbereiding.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 25 oktober 2013.