Skip to main content

Integriteitsschending: melding

Datum: 

OFO: onthaal van mensen met een handicap - IFA: accueil des personnes avec un handicapDe wet van 15 september 2013  (BS van 4 oktober 2013) geeft binnenkort aan federale personeelsleden (in dienstactiviteit) de mogelijkheid om een veronderstelde integriteitsschending in hun organisatie te melden

De wet beantwoordt aan bepaalde verplichtingen en aanbevelingen van internationale organisaties (Verenigde Naties, OESO, Raad van Europa en EU). Ze dicht bepaalde hiaten in de reglementering en verbetert het openbaar bestuur. De wet treedt op 5 april 2014 in werking. Ze maakt deel uit van het federale beleid over integriteit.

Dit meldingssysteem wordt beheerd door:

  • de federale Ombudsman door de oprichting van een ‘Centraal Meldpunt voor Veronderstelde Integriteitsschendingen’ (externe component)
  • een intern contactpunt dat bestaat uit een vertrouwenspersoon per taalrol in elke overheidsorganisatie (interne component).

Als de informatie die door een personeelslid wordt aangebracht,  op basis van een redelijk vermoeden is en in vertrouwen gemeld werd (volgens de voorziene regelgeving), moet de federale ombudsman het personeelslid beschermen tegen maatregelen met nadelige gevolgen in zijn werkomstandigheden.

Bij bedrieglijke meldingen daarentegen, wordt het personeelslid gesanctioneerd.

Koninklijke besluiten leggen alle noodzakelijke modaliteiten vast (ook die niet in deze wet geregeld zijn) voor de goede werking van de interne component.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 16 oktober 2013.