Skip to main content

Bevordering naar niveau A: hoe en wanneer inschrijven?

Datum: 

illuDe bevorderingsselecties naar niveau A bestaan uit 3 reeksen testen:

  • De eerste reeks wordt georganiseerd door Selor en evalueert of je kan werken op niveau A. Als je slaagt, krijg je een attest dat voor altijd geldig is; als je niet slaagt word je voor 6 maanden uitgesloten. Hoe je kan inschrijven (vanaf 1 oktober) vind je op de site van Selor.
  • De tweede reeks bestaat uit vier proeven die het verwerven van kennis evalueren. Je kan pas inschrijven voor de tweede reeks testen als je geslaagd bent voor de eerste reeks (of vrijstelling had). Je moet vier cursussen (van minstens 4 ECTS-studiepunten) uit een masterprogramma van een universiteit of hogeschool volgen. Eén vak moet betrekking hebben op recht, economie of overheidsfinanciën en drie vakken zijn vrij te kiezen, in overleg met de P&O-directeur.  Lees hoe je je kan inschrijven (PDF, 192.17 KB).
  • De derde reeks is een functiespecifieke screening die georganiseerd wordt door Selor in samenwerking met de organiserende overheidsdienst. Dit zijn één of meerdere testen waarbij de eerste test uitsluitend kan zijn. Deze reeks is alleen toegankelijk voor de geslaagden van de twee vorige reeksen.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 30 september 2013.