Skip to main content

Medische bijstand: meer flexibiliteit

Datum: 

Op 1 augustus treedt het koninklijk besluit van 12 juli 2013 in werking. Dat KB geeft bij loopbaanonderbreking voor medische bijstand een bijkomende mogelijkheid.

Als je een minderjarig, zwaar ziek kind hebt dat gehospitaliseerd wordt, kan je tijdens of vlak na de hospitalisatie je beroepsloopbaan volledig onderbreken voor één week, eventueel verlengbaar met één week. De normale minimumduur voor loopbaanonderbreking is een maand, maar hier wordt dus een uitzondering voor gemaakt.

De mogelijkheid tot dit verlof is in eerste instantie bedoeld voor:

  • de ouder in de eerste graad die samenwoont met het kind 
  • of de persoon die samenwoont met het kind en belast is met de dagelijkse opvoeding.

 
En in tweede instantie, als bovenvermelde personen geen gebruik maken van het verlof, is het bedoeld voor:

  • de ouder in de eerste graad die niet samenwoont met het kind 
  • een familielid van het kind in de tweede graad, als deze laatste ouder het verlof niet kan opnemen.

Meer info


 

Pagina laatst gewijzigd op 01 augustus 2013.