Skip to main content

In het Staatsblad: samenstelling van de beroepscommissies voor de evaluatie

Datum: 

De ministeriële besluiten van 15 juli 2013 stellen de samenstelling van de beroepscommissies voor de evaluatie vast.

Er zijn drie beroepscommissies:

  • een interdepartementale beroepscommissie, bevoegd voor beroep van federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en het Ministerie van Landsverdediging
  • de interparastatale beroepscommissie, bevoegd voor beroep van openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ)
  • de gemeenschappelijke beroepscommissie, bevoegd voor beroep van de instellingen van openbaar nut (ION).

Meer info

 

Pagina laatst gewijzigd op 29 januari 2014.