Skip to main content

Diversiteit: cofinanciering van 12 projecten

Datum: 

Diversiteit en HRVoor het zevende jaar op rij lanceerde de FOD P&O in december 2011 een oproep voor projecten om federale organisaties te ondersteunen bij de uitvoering van een diversiteitsbeleid. De geselecteerde projecten zijn bekend en worden voor 50% gecofinancierd.

Er werd bij de analyse van de projecten rekening gehouden met volgende criteria:

 • het vernieuwende en overdraagbare karakter van het project
 • het feit dat het project geïntegreerd is in een HR-proces
 • het feit dat het project een meerwaarde betekent voor de organisatie.

Initiatieven om integratie van personen met een handicap op de werkvloer te bevorderen, werden ook aangemoedigd, steeds rekening houdend met de redelijkheid van de projecten.

Er zijn 12 projecten geselecteerd (voor een totaal bedrag van 104.630 euro) in de volgende FOD’s en organisaties:

 • Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
 • FOD Mobiliteit en Vervoer
 • Fonds voor Arbeidsongevallen
 • POD Maatschappelijke Integratie
 • Regie der Gebouwen
 • Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
 • FOD Financiën
 • Rijksdienst voor Pensioenen (oproep voor projecten gelanceerd in 2010)
 • FOD Personeel en Organisatie (3 projecten waarvan 2 transversaal)

Meer info

Contact

Pagina laatst gewijzigd op 10 juli 2013.