Skip to main content

Verloop van de stage: wijzigingen

Datum: 

illuDe Ministerraad van 5 juli 2013 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed om bepaalde aspecten van de stage van federale personeelsleden te wijzigen.

Er zijn drie belangrijke wijzigingen:

1. het schrappen van de eindverhandeling voor de stagiairs van niveau A

2. het recht voor personen met een handicap om hun stage halftijds of voor 1/5de te doen via 'verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid'

3. de vervanging van de actuele stagecommissies door de beroepscommissies voor evaluatie, nieuw ingesteld door het koninklijk besluit van 11 februari 2013.

Fases voor de inwerkingtreding

  • Vakbondsonderhandelingen
  • Advies van de Raad van State
  • Ondertekening door de Koning
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad

Pagina laatst gewijzigd op 05 juli 2013.